The Richmond Barracks restorations and exhibitions will enable the public to explore a complex period of history integral to the formation of the Irish State.

Through the building’s restoration visitors will be able to experience the centre as a military barracks, a significant site of the 1916 Rising, and as a cornerstone of a Dublin community.

Flexible event and exhibition spaces, a digital archive of artefacts relevant to the building’s 200 year history, will come together to provide a space that will enrich the local community and provide an unforgettable experience for visitors to Dublin.

Tionscadal Lárionad Taispeántais Dhún Richmond

Is é an aidhm atá le hathchóiriú Dhún Richmond taispeántas idirghníomhach a oscailt don phobal chun iniúchadh a dhéanamh ar thréimhse chasta staire a bhfuil dlúthbhaint aici le bunú Stát na hÉireann.

Trí scéalaíocht ilmheán agus athchóiriú an fhoirgnimh, beidh cuairteoirí in ann an lárionad a fheiceáil mar bheairic mhíleata, mar shuíomh suntasach de chuid Éirí Amach 1916, agus mar chuid lárnach de phobal Bhaile Átha Cliath.

Tiocfaidh spásanna solúbtha le haghaidh imeachtaí agus taispeántas, cartlann déantán a bhaineann le stair 200 bliain na bhfoirgneamh, gairdíní, caiféanna, agus suiteálacha ó ealaíontóirí áitiúla le chéile chun spás a chur ar fáil a rachaidh chun tairbhe an phobail áitiúil chomh maith le taithí a chruthú do chuairteoirí ar Bhaile Átha Cliath nach ndéanfar dearmad go brách air.