The Lost Chapter of 1916 says of the Easter Rising:

“If the saga of Easter Week is seen as a drama – the first act of which is centred on the GPO and the last act of the executions in Kilmainham Gaol, then the penultimate act was played out in Richmond Barracks.”

Over 3,000 rebels; men and women of the Easter Rising, were held and sorted in the barracks buildings. The front line soldiers, rounded up from across Ireland, were packed in tightly , awaiting their sentence to prison camps in England or Wales.

The leaders were plucked out of the crowd and set aside in the barracks gymnasium to await their courts martial and fate. 90 death sentences were handed out over the first 2 weeks of May, and 14 executions carried out in Kilmainham, including the seven signatories of the proclamation.

Many of the architects of the new Irish state were held in the barracks including; Michael Collins, Eamon De Valera, Arthur Griffith, William T. Cosgrave, and many more.

Even the uneasy conclusion to the Rising has its roots in the Richmond Barracks.  The British Prime Minister, Herbert Asquith, visited Richmond Barracks on  the 13th of May, and the stay of executions which followed is often attributed to that visit.

Now, this lost chapter of Irish history is open for all to explore in the restored Richmond Barracks.

Dún Richmond agus Cinniúint os cionn 3,000 Reibiliúnach Éireannach

Deirtear é seo a leanas faoi Éirí Amach na Cásca in The Lost Chapter of 1916:

“Má shamhlaímid gur dráma iad eachtraí Sheachtain na Cásca – a bhfuil a chéad ghníomh dírithe ar Ard-Oifig an Phoist agus arb é a ghníomh deireanach cur chun báis na gceannairí i bPríosún Chill Mhaighneann, ba i nDún Richmond a bhí an gníomh leathdheireanach lonnaithe” (aistrithe ón mBéarla).

Bhí trí fhoirgneamh mhíleata plódaithe le ceannairí agus eagraithe réabhlóid na hÉireann, agus os cionn 3,000 fear agus bean a bhain leis an Éirí Amach ina dteannta.  Bhí na saighdiúirí tosach catha, a gabhadh ar fud na hÉireann, brúite sa mhullach ar a chéile, agus iad ag fanacht ar a bpianbhreith a chuirfeadh go campa géibhinn i Sasana nó sa Bhreatain Bheag iad.

Tógadh na ceannairí as an slua agus cuireadh ar leataobh iad i ngiomnáisiam na beairice go n-eagrófaí a gcúirt airm agus pé ní a bhí i ndán dóibh.  Daoradh 90 duine chun báis sa chéad choicís de mhí na Bealtaine, agus cuireadh 14 dhuine chun báis i gCill Mhaighneann, seachtar sínitheoirí an Fhorógra ina measc.

Chonaic an suíomh stairiúil níos mó ná an bás, áfach, mar go raibh ailtirí Stát na hÉireann ina bhfianaise le cinniúint a gcomrádaithe cogaidh, idir fhir agus mhná.  Bhí Michael Collins, Éamon de Valera, Arthur Griffith agus William T. Cosgrave i measc na ndaoine a coinníodh i nDún Richmond.

D’fhás críoch anacrach an Éirí Amach as Dún Richmond fiú.  Thug Príomh-Aire na Breataine, Herbe Asquith, cuairt ar Dhún Richmond an 14 Bealtaine, agus maítear go minic gur mar gheall ar an gcuairt sin a cuireadh stop le daoine a chur chun báis.

Anois, tá an chaibidil chaillte seo de stair na hÉireann á nochtadh ionas gur féidir iniúchadh a dhéanamh uirthi sa taispeántas oidhreachta a athchóiríodh le déanaí i nDún Richmond, agus atá á oscailt mar chuid de chomóradh céad bliain 1916.